Zásady používání cookies

Tato informace je poskytována podle čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 - zákon o ochraně osobních údajů.
Poskytnutí údajů je povinné, je nutné reagovat na zaslané žádosti a kontaktovat odesílatele ohledně objasnění toho, co bylo nahlášeno. Osobní údaje poskytované uživateli se používají k přepravě a pro účely sestavování statistických studií a průzkumů, a to i při hodnocení zpráv o kontrole výdajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty osobám mimo proces přepravy. Shromážděná data mohou být zveřejněna v anonymní formě a mohou být použita pro zprávy a statistiky. Shromážděná data jsou zpracována počítačovými nástroji. Údaje budou uchovávány ve formě umožňující identifikaci dotčené strany po dobu nepřesahující dokončení zkoušky a hodnocení, která jsou předmětem komunikace. Jsou dodržována příslušná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo ztrátě dat, zneužití nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

Tato informace je poskytována podle čl. 13 legislativního nařízení č. 196/2003 - zákon o ochraně osobních údajů. Držitelem zpracování shromážděných údajů je: Via Trieste 25, Vado Ligure (SV) 17047, Itálie. Tel: +39019 45.02.152. E-mail: info@beebad.com | P.Iva: 01815960099

Práva zúčastněných stran

Subjekty, na které jsou osobní údaje odkazovány, mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci či neexistenci stejných údajů a znát jejich obsah a zdroj, ověřit jejich přesnost nebo požadovat jejich integraci nebo aktualizaci či opravu (článek 7) legislativního nařízení 196/2003). Podle téhož článku máte právo požádat o zrušení, transformaci do anonymní formy nebo o zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem a v legitimních případech se můžete postavit proti jejich zacházení.
Under the same article you have the right to request the cancellation, transformation into anonymous form or the blocking of the data processed in violation of the law, and to oppose in any case, for legitimate reasons, their treatment. Requests must be made to the data controller for the processing of personal data.

Správci údajů je třeba podat žádost o zpracování osobních údajů.
Cookies, které Web používá:

relační cookies, jejichž použití není nástrojem pro sběr dat identity uživatele, přičemž je omezeno pouze na odesílání dat identifikátorů relace ve formě čísel generovaných automaticky serverem.
Soubory cookie relace nejsou trvale uloženy v zařízení uživatele a jsou automaticky odstraněny při zavření prohlížeče.
soubory cookie třetích stran pro sdílení na některých z hlavních sociálních sítí (Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, YouTube).
Kdykoli se Uživatel rozhodne komunikovat s pluginy nebo přistupovat na Web po přihlášení prostřednictvím svého účtu na Facebooku nebo Twitteru, mohou některé osobní údaje získat správci platforem sociálních sítí (například návštěva Uživatele na Web).

Beebad nemá přístup k datům, která jsou shromažďována a zpracovávána v plné autonomii správci platforem sociálních sítí. Pro více informací o logice a způsobu zacházení s údaji shromážděnými sociálními sítěmi se uživatelům doporučuje, aby si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů poskytnuté osobami, které poskytují dané služby:

Facebook http://www.facebook.com/policy.php
Twitter http://twitter.com/privacy
WhatsApp https://www.whatsapp.com/legal/
Google+ / YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=cs

NAHORU
cs_CZCS
en_GBEN it_ITIT en_USUSA es_ESES de_DEDE elEL cs_CZCS